คุณธนิต สมพงศ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 หมู่ 10 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ 0 7567 3520

E-mail: stanit@wu.ac.th